November 2019 Translated by: @Mansu05 @jjoyuriz @nickuu #IZONE #아이즈원 #アイズワン …Instagram post added by r_mj.izone [TRANS] SHE THREE Japan Magazine – November 2019 Translated by: … @r_mj.izone … @kang_hyewon.izone.Source link